Toezicht houden

Omdat in principe ieder merk (zolang het merk binnen de wet valt) kan worden ingeschreven, adviseren wij om gebruik te maken van onze "Merkbewaking". Een merkhouder moet namelijk zelf zorgdragen voor de bescherming van zijn merk.

Merkbewaking

Alleen met Merkbewaking komt men te weten of anderen een (soort)gelijk merk als dat van jou gaan registreren, en dan kan hier direct op gereageerd worden. Hoe eerder er wordt gereageerd, hoe groter de kans op succes. Merken die al zijn ingeschreven en worden gebruikt zijn doorgaans moeilijker aan te vechten: men is er al mee aan de slag en zal zich dus met verve verdedigen.

Iedere dag wordt er door ons gekeken of er geen (soort)gelijke merken, mogelijk zelfs voor (soort)gelijke activiteiten, door derden worden vastgelegd. Als er conflicterende merken zijn, worden deze eerst uitgebreid beoordeeld. Mocht na beoordeling het desbetreffende merk daadwerkelijk een potentieel risico inhouden, dan nemen we contact op met een advies over de te nemen stapen.

Alleen de merkaanvragen die werkelijk relevant zijn worden dus gemeld. De bewaking heeft een looptijd van minimaal een jaar en kan ieder moment worden opgezegd tot een maand voor de vernieuwingsdatum.  

Aanvraag merkbewaking

Wij houden toezicht op uw merknaam!