Merkregistratie

Je hebt een onderneming of je bent net een nieuw bedrijf begonnen en er is  een naam die de naam is van de services of je product. Je wil de exclusieve rechten en dus deze naam beschermen en gebruiken als (handels-)merk. Om niemand anders deze naam te laten gebruiken en te bezitten, moet men deze registreren.

Stappen

 • Start merkonderzoek

  Voordat een (merk-)naam kan worden zeker gesteld, moet er eerst worden onderzocht of de naam überhaupt hiervoor in aanmerking komt. Kan het volgens de wet en zijn er niet al anderen met oudere rechten? Wij onderzoeken dit eerst.

 • Wie wordt de houder van het merk?

  De eigenaar van het merk moet altijd juist en up-to-date zijn en hierin zijn ook keuzes te maken. We helpen u met deze beslissing: wie wordt de eigenaar van het merk.

 • Juridische omschrijving van de producten/diensten

  Een aanvraag moet altijd gedaan worden mét een omschrijving wat er wordt gedaan onder de betreffende naam. Deze omschrijving moet aan eisen voldoen en volgens internationale conventies worden opgesteld.

 • Aanvraagprocedure starten

  Als bovenstaande compleet is wordt de feitelijke aanvraag volgens een vaste routine aangemeld bij de merkenautoriteit. Op de "workflow" wordt nauwkeurig toegezien op basis van de Meiermarken software. Zonodig wordt er pro-actief aktie genomen.

 • Naam in het oog houden

  Nadat de registratie geheel is afgerond heeft de merkhouder de optie om het merk te laten bewaken. Wij houden iedere werkdag in het oog of er nieuwe merken worden aangemeld welke een mogelijk probleem kunnen vormen. Indien nodig kan actie worden genomen.

De volgende stap

Zodra onze zoekopdracht op basis van de gegevens van externe databases zijn uitgevoerd, beschik je over de informatie die zeer nuttig is om weloverwogen beslissingen te nemen en het risico voor je merk te minimaliseren.

De merkregistratie in de Benelux, Duitsland of in gehele EU kan tot 6 maanden duren. Meiermarken zal dit complete proces van begin tot eind afhandelen. Gelukkig is de datum van indiening over het algemeen ook de datum dat je rechten starten. Als de procedure is doorlopen is dit dan ook de datum waarop uw rechten kreeg.

Better be sure

Ons zoeken naar en advies over handelsmerken wordt ten zeerste aanbevolen voordat u het bestand indient en een registratie van uw handelsmerk in de Benelux, Duitsland of in de Europese Unie aanvraagt. Allereerst moet uw naam voldoen aan de geldende merkenwetten. We zullen dit gratis controleren.

Disclaimer: ondanks dat de onderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd blijft het mensenwerk voor een groot deel. Wij zijn onder andere maar niet uitsluitend afhankelijk van de data welke wij aangeleverd krijgen, de informatie van de merkhouder, de al dan niet uitgevoerde updates in de merkenregisters op dat moment en de interpretatie van resultaten. De uiteindelijke indiening gebeurt altijd onder de eindverantwoordelijkheid van de merkhouder.

AblaufDPMAnw2019.jpg

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op. Onze specialisten kijken graag met u mee.