Merk onderzoek

Je kunt, wanneer je een identieke of soortgelijke naam gebruikt of deponeert voor identieke of soortgelijke goederen en diensten als een al geregistreerd (handels-) merk, inbreuk maken op het geregistreerde merk. Dat wil je proberen te voorkomen omdat het kosten, tijd en procedures met zich meebrengt!

Vooronderzoek

Bij een vooronderzoek wordt door ons gekeken naar eerder aangevraagde en geregistreerde merken die een mogelijk conflict zouden kunnen inhouden. Bij een gratis onderzoek wordt gekeken naar identieke namen en sterk gelijkende merken. Dit geeft over het algemeen al een goede indruk van de situatie.

Optioneel is het mogelijk om voor een uitgebreid onderzoek te kiezen. Zo’n onderzoek duurt ongeveer een week en brengt een additionele investering met zich mee (vanaf € 250, afhankelijk van de regio waarin moet worden gezocht en het aantal producten en/of diensten).

Better be sure

Ons zoeken naar en advies over handelsmerken wordt ten zeerste aanbevolen voordat u het bestand indient en een registratie van uw handelsmerk in de Benelux, Duitsland of in de Europese Unie aanvraagt. Allereerst moet uw naam voldoen aan de geldende merkenwetten. We zullen dit gratis controleren.

Disclaimer: ondanks dat de onderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd blijft het mensenwerk voor een groot deel. Wij zijn onder andere maar niet uitsluitend afhankelijk van de data welke wij aangeleverd krijgen, de informatie van de merkhouder, de al dan niet uitgevoerde updates in de merkenregisters op dat moment en de interpretatie van resultaten. De uiteindelijke indiening gebeurt altijd onder de eindverantwoordelijkheid van de merkhouder.

Contactformulier