Modelbescherming

Het modellenrecht beschermt het uiterlijk van een voortbrengsel. Een voortbrengsel is:"... elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp...". 

Stappenplan

Het moet een duidelijk een eigen ontwerp zijn en uniek van karakter. De duur van de bescherming binnen het modellenrecht is vijf jaar vanaf de datum van indienen. De inschrijving kan daarna nog vier keer voor een periode vijf jaar worden verlengd. Het is van belang om een model binnen een jaar na openbaarmaking te beschermen.

Onze juristen nemen de volgende stappen voor de bescherming van een model:

 1. Beoordelen van het model
 2. Voorbereiden van de aanvraag
 3. Advies inzake de deposant van het model (eigenaar van het modelrecht)
 4. Maken van de officiele omschrijving
 5. Indienen van de aanvraag
 6. Afdragen van de taksen
 7. Reageren op reacties van de merken- en modellenautoriteit betreffende de indiening
 8. Doorlopen van de aanmeldprocedure
 9. Registratie-certificaat
 10. Gedurende 5 jaar beheerder van het modelregistratie dossier
 11. Meldservice verlenging: na 4,5 jaar nemen we contact op of het model al dan niet verlengd moet worden

Contactformulier